Select Page

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

ChivaCare ให้คำแนะนำและบริการในการดูแลผู้สูงอายุโดยแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ท่านและครอบครัวได้รับข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการรักษาเป็นองค์รวมด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร และสร้างสรรค์

สินค้าและบริการ

ChivaCare ให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน และการปรับการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เรามีโปรแกรมกิจกรรมและการฟื้นฟูสมถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

ชีวิตที่ดีขึ้น

ChivaCare มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความสุขและรอยยิ้มสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลานทุกๆท่าน