ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา

ชีวาแคร์ยินดีแนะนำให้ท่านรู้จักกับ ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งและช่วยดูแลการให้โปรแกรมการบริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตอนนี้ให้การดูแลคนไข้ที่ทำ Intensive Stroke Recovery เป็นพิเศษกับเรา

ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา จบการศึกษาเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และได้ศึกษาต่อที่ Harvard Medical School มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคสมอง โรคระบบประสาท ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ