fbpx

เสียงดนตรีมีผลต่อการบำบัดผู้ป่วยโรคสมองที่มีการออกเสียงบกพร่อง

การใช้ดนตรีที่มีจังหวะและเสียงโทนในการบำบัดผู้ป่วยที่มีโรคสมองที่มีการออกเสียงบกพร่อง สามารถทำได้ให้การฟื้นตัวในการออกเสียงพัฒนาขึ้น

สมองที่ขาดเลือดจากเส้นเลือดตีบ ทำให้สมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการพูดและใช้ภาษาเสียไป บางคนอาจไม่รู้ว่า สมองส่วนการใช้ภาษา และการร้องเพลงตามจังหวะนั้น ใช้สมองเส้นทางที่ต่างกัน ดังนั้น การสูญเสียการใช้ภาษา ไม่ได้หมายความว่า คุณจะร้องเพลงไม่ได้

การใช้ Music therapy หรือ ดนตรีบำบัด เป็นการใช้สมองส่วนดนตรีที่ยังดีอยู่ ช่วยเหลือสมองส่วนที่สูญเสียเรื่องภาษา

สถาบัน MedRhythm เป็นสถาบันที่ใช้ดนตรีในการทำกิจกรรมบำบัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ในวิดีโอ เป็นการใช้ดนตรีประกอบเพลง ฝึกการพูดและออกเสียงเพื่อให้ผู้

ป่วยอัมพาตสมองส่วนภาษา กลับมาพูดได้คล่องอีกครั้ง

ในประเทศไทย ยังมีการใช้ดนตรีบำบัดไม่แพร่หลายนัก แต่หากดูวิดีโอนี้ ลองให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียง ร้องเพลงที่คุ้นเคยดูนะครับ