Category Archives: ข่าวล่าสุด

การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด โดย ผศ.นพ. สุรัตน์ ตันประ

โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

👨‍⚕️💕 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยโร

ความดันเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง”

ความดันเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง&#8

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปดาห์

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปด

ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เมื่อประเมินช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ความตึงตัวของกล้

แพ็คเกจตรวจสมรรถภาพ ความสมดุล และความยืดหยุ่นของร่างกาย

ในต่างประเทศ การตรวจสมรรถภาพ ความสมดุล และความยืดหยุ่นข

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปดาห์

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปด