fbpx

Category Archives: ทั่วไป

ใหม่! นวัตกรรมจากญี่ปุ่น เพื่อประเมินลักษณะโครงสร้างร่างกายจากภาพถ่าย (Posture Analysis)

คุณเคยสงสัยในอาการปวดของตัวเองหรือไม่ ? บ่อยครั้งที่เรา

ความดันเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง”

ความดันเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง&#8