fbpx

Category Archives: ปวดเรื้อรัง

ใหม่! นวัตกรรมจากญี่ปุ่น เพื่อประเมินลักษณะโครงสร้างร่างกายจากภาพถ่าย (Posture Analysis)

คุณเคยสงสัยในอาการปวดของตัวเองหรือไม่ ? บ่อยครั้งที่เรา

โปรโมชั่น! ข่าวดีต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์

โปรโมชั่น! ข่าวดีต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ ลดปวดเรื้อรั