ท่าทางที่หายไป: ทำไมบางวัฒนธรรมถึงไม่มีอาการปวดหลัง “Lost Posture: Why Some Indigenous Cultures May Not Have Back Pain.”