Category Archives: EN

Muscle Pain and Office Syndrome Therapy Program

We provide treatment programs for muscle pain and office syndrome. Please contact us on Facebook, website, LINE or telephone to make an appointment with our medical doctor and or physical therapists.   We issue medical certificates to claim for company allowances. We provide packages for companies and organizations. Office work related pain can reduce productivity

Physical Fitness and Lifestyle Assessment

Internationally, physical therapy check-ups that assess you strength, balances, flexibility, are considered important and are recommended for all ages and genders. Planning new exercises and lifestyle changes? -> Be ready to do them right. Have some in our pain or had an operation -> What are you options? Annual health Checks-ups with a blood test, x-ray,

Intensive Stroke Recovery Program 3 Weeks

Stroke is a leading cause of disability and can have a high impact on life and work. It affects the patient, family members, and can cause economic problems. Good recovery from stroke requires specific and intensive therapy. ChivaCare has developed an intensive stroke recovery program that consists of 3 parts; Detailed assessment by neurologist, Specific medication for

NIBS Clinic by Asst. Prof. Pakorn Wivatvongvana

NIBS clinic is open on Tuesday from 3:00 pm – 5:00 pm. Neuromodulation or noninvasive brain stimulation (NIBS) is a method used to recover the brain dysfunction by a powerful neurorehabilitation technique used to provide potent neuronal plasticity such as motor recovery in stroke, improve gait pattern in Parkinson, cease pain in fibromyalgia, also to

ขับรถยังไง ไม่ให้ปวดหลังและปวดไหล่

ในระหว่างที่คุณกำลังนั่งขับรถ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง ไหล่ หรือแขนได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวเป็นเวลานานในท่าเดิมๆ แม้ว่าเก้าอี้ที่ใช้นั่งขับรถจะได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายแล้วก็ตาม   หากแต่ว่าคุณอาจต้องเกร็งกล้ามเนื้อบ่าและไหล่เพื่อจับพวงมาลัยตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องใช้สายตาเพ่งไปข้างหน้า ทำให้เกิดความเมื่อยล้า ความเครียด และส่งผลต่อการเกร็งของกล้ามเนื้อได้   ดังนั้นเรามาลองทําตามวิธีแนะนําเบื้องต้นเหล่านี้ เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังระหว่างขับรถกันเถอะค่ะ   1) นั่งให้พอดีกับตัวคนขับในช่วงขา ทั้งระยะใกล้ไกลจากพวงมาลัยให้พอดีกับช่วงแขน ความสูงต่ำของเบาะ ความเอียงของเบาะพิงหลัง กระจกส่องข้างและกระจกมองหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะที่สายตามองเห็นได้โดยไม่ต้องขยับศีระษะหรือโยกตัว   2) หลังการขับอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง ควรพักสายตา เดินลงไปยืดเส้นสาย เดินไปมา หรือหากไม่สามารถทำได้ ก็ควรยืดตัว เอนหลังบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวบ้าง   2 เคล็ดลับที่กล่าวมานี้ อาจเป็นตัวช่วยในเบื้องต้น ส่วนการแก้ไขอาการปวดหลัง ไหล่ ในระยะยาวคือหมั่นยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก ไม่เกิดการเครียดเกร็ง 🙂   หากมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำสามารถสอบถามได้ทาง Inbox หรือเบอร์โทร 096-9800126 ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการค่ะ    เรียบเรียงบทความโดย กภ.ณัฐณรี

Text Neck Syndrome… ภัยจากสังคมก้มหน้า

Text Neck Syndrome คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ และอาจรวมไปถึงความเสื่อมกระดูก ข้อต่อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกบริเวณคอได้ โดยปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอหรือจากการค้างอยู่ในท่าก้มคอเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แทปเลต หรืออุปกรณ์ติดตั้ง wireless ต่างๆ อาการ – ปวดเมื่อยเรื้อรังบริเวณศีรษะ ต้นคอ บ่า ไหล่ หรือสะบัก – ในรายที่เป็นมาก อาจจะมีอาการชา ปวดร้าวลงแขนหรือหลังส่วนล่าง อาจเกิดอาการอ่อนแรงของแขนและมือได้ หรืออาจส่งผลให้การทรงท่าของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป – หลังทานยาจะมีอาการดีขึ้นชั่วคราวและจะมีอาการปวดอีกครั้งเมื่อเริ่มใช้งานในลักษณะเดิมๆ คือ ก้มคอเล่นโทรศัพท์มือถือ วิธีป้องกัน วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ท่าทางในการใช้งาน ควรให้ท่าทางของคออยู่ในแนวตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ก้มหลัง และไม่ห่อไหล่ เพราะการก้มคอทุกๆ 15 องศา จะเพิ่มแรงกดต่อกระดูกสันหลังส่วนคอถึง 27 กิโลกรัม!! และควรยกแขนขึ้นแทนการก้มคอ ระยะเวลาที่ใช้งาน ควรพักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เมื่อใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น เงยหน้าขึ้นทุกๆ 10-15

Stretching การยืดกล้ามเนื้อนั้น สำคัญไฉน ?

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พอก้าวเท้าเข้ายิมปั๊บก็ลงมือออกแรง เล่นท่าหนักหน่วงทันที นี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ Stretching คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย มีประโยชน์ คือ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับระบบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดอันตรายจากการบาดเจ็บต่างๆ ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่น ให้กับระบบข้อต่อและเส้นเอ็นภายในร่างกายได้อีกด้วย การ Stretching หลังการออกกำลังกายเสร็จสิ้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายทุกคนจะขาดเสียมิได้ เพราะการ Stretching ยังมีประโยชน์ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย ฟื้นฟูกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้น ลดอาการตึง และเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ จึงส่งผลให้กลับมาเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายในวันต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลักการพื้นฐานในการยืดเอ็นและกล้ามเนื้อ 1. การยืดแต่ละท่าให้ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง 2. ขณะยืดให้อยู่นิ่งประมาณ 10-20 วินาที ไม่ทำท่าในลักษณะกระตุกไปมา 3. ขณะยืดอย่าให้ไปจนถึงจุดที่เกิดความเจ็บปวด 4. ระหว่างยืดต้องอย่าหยุดหายใจ ให้หายใจเข้า-ออกตามปกติ เรียบเรียงบทความ โดย กภ.พรรณราย ชัยชมภู อ้างอิงข้อมูลจาก leaderswellness blogspot

4 ระดับของความเครียด

ความเครียดเป็นภาวะที่แสดงออกมา เมื่อถูกกระตุ้นจากสังคม สิ่งแวดล้อม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจรวมถึงสภาพร่างกาย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเครียดเบื้องต้น เรามาทำความรู้จักกับสาเหตุ อาการ และวิธีคลายเครียดกัน ความเครียดแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ 1. ความเครียดระดับต่ำ (Mild Stress) ไม่ส่งผลรุนแรงต่อการดําเนินชีวิต อาจมีความรู้สึกเพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง 2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ไม่ก่ออันตราย และไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติ คลายเครียดได้เองจากการได้ทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ 3. ความเครียดระดับสูง (High Stress) เกิดจากเหตุการณ์รุนแรง หากปรับตัวไม่ได้ จะทําให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดําเนินชีวิต จึงควรหาใครสักคนให้ได้ระบายความรู้สึก และอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนําให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 4. ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรัง จนทําให้คนคนนั้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว ก่อให้เกิดความผิดปกติและโรคต่างๆที่รุนแรงขึ้นมาได้ เช่น อารมณ์แปรปรวน มีความบกพร่องในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีอาการทางจิต

เสวนาประชาชนรู้ทัน “โรคพาร์กินสัน”

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคพาร์กินสัน” ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ชั้น 1
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ‼️ ได้ที่ 053-920666

“Elderly Care I do not stress” includes tips to take care of yourself by an elderly caregiver

The increasing integration of societies worldwide combined with advances in medicine and technological advances have resulted in people living longer. But with this comes chronic illnesses in the elderly and a greater need for close supervision of their needs.