fbpx

การประเมินสุขภาพร่างกาย

การตรวจร่างกายเพื่อประเมินความแข็งแรง ความสมดุลร่างกาย สมรรถภาพ ความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหว โดยสามารถประเมินได้ในทุกวัน เพื่อหาวิธีการป้องกันและให้วิธีการรักษาแก่คุณ

ตอนนี้ คุณกำลังมีแผนที่จะเริ่มออกกำลังกายประเภทใหม่ หรืออยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อยู่หรือเปล่า? หรือแม้กระทั่งคุณมีอาการปวดเรื้อรังจากการผ่าตัดอยู่ไหม? และคุณควรเลือกการประเมินผลการรักษาอย่างไร?

ปัจจุบันแย้งไม่ได้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยการตวรจเลือดหรือเอกซ์เรย์และอื่นๆ มีความสำคัญ แต่นั่นมันเพียงพอหรือเปล่า ร่างกายของคุณอาจจะยังมีปัญหาในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการประเมิน

ชีวาแคร์ มีแบบทดสอบที่จะตอบปัญหาเรื่องร่างกายของคุณ โดยมีการประเมินที่มากกว่า 20 แบบทดสอบ และคำแนะนำด้านการออกกำลังกายที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่เชียวชาญของเรา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 นาทีในการทดสอบ

และเมื่อประเมินเสร็จเราจะมี เอกสารรายงานผลให้พร้อมคำแนะนำ และแผนสำหรับการปรับปรุงสุขภาพของคุณ รายงานผลการทดสอบของคุณจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังการประเมินทดสอบ และอาจจะมีการนัดหมายเพิ่มเติมหลังจากนั้น หากจำเป็นต้องพบแพทย์หรือนักกายภาพเพื่อหารือและวิเคราะห์การรักษา

การประเมินนี้มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่เป็น ออฟฟิศซินโดรม มีปัญหาเกี่ยวกับหลัง ปวดเรื้อรัง นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากการออกกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา และสำหรับผู้สูงอายุยังสามารถใช้แบบทดสอบนี้ เพื่อฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการใช้ชีวิต สำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ ให้ร่างกายมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนกันค่ะ