fbpx

กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟู

กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟู (Physical Therapy and Rehabilitation)

กายภาพบำบัด หรือ Physical Therapy 

คือศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ตามปกติมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยลดปวดตามอวัยวะที่เกิดปัญหา เนื่องจากการทำกายภาพบำบัดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งยังช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บอันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหว

โดยเป้าหมายในการทำกายภาพบำบัดมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังได้รับบาดเจ็บ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ จะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆ รวมทั้ง เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่น การทำงานและพิสัยการเคลื่อนไหว รวมทั้งวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้กลับมาบาดเจ็บอีก

นอกจากนี้ สามารถรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยกระดูกทับเส้นประสาท ข้ออักเสบหรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ สามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรคดีขึ้น และเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย เช่น ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ผู้โรคหลอดเลือดในสมอง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง โรคเรื้อรัง ที่สามารถเกิดภาวะพิการตามมาได้ จึงจำเป็นต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดจะประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มการเคลื่อนไหว การเสริมสร้างความแข็งแรง และการออกกำลังสร้างความทนทานร่างกาย รวมถึงว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ขึ้นลงบันได ลุกขึ้นยืนจากเตียงหรือเก้าอี้ ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัดจะช่วยแนะนำและสอนให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) หรือเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair)

ปรึกษาสอบถามได้ทาง Inbox หรือเบอร์โทร 096-9800126

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ