ความร่วมมือด้านงานวิจัย

เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมทางการแพทย์และวิธีการรักษาแบบองค์รวม ทีมงานชีวาแคร์ได้ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรชั้นนำ โดยมีกระบวนการในพิจารณาการสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและการพัฒนาในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เราแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่จะได้ตีพิมพ์ผลงาน การยื่นสิทธิบัตร และจะเป็นการดีมากที่โครงการทั้งหลายนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจนกระทั่งเปิดกิจการในรูปแบบของสตาร์ทอัพได้

ประเด็นที่น่าสนใจ

การกำหนดบริการด้านการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นแกนสำคัญในการให้บริการทางคลินิก ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่นำเอาวิทยาศาสตร์และศิลปะรวมไว้ด้วยกันสร้างความท้าทายในการพัฒนาวิธีเชิงนวัตกรรมและพัฒนาวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ

อาการแปรปรวนที่เกิดจากสมอง และความเข้าใจเรื่องการฟื้นฟูโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวิธีทางนวัตกรรมเป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจ โดยโครงการของเราสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เรายินดีที่จะร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพและพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถช่วยให้เราเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพของลูกค้าได้

การปรับปรุงภายในบ้านพักอาศัย

การดูแลแบบองค์รวม และการรวมรูปแบบการดูแลหลายแบบไว้ด้วยกัน

เรานำการปฏิบัติการทางการแพทย์ หลักวิธีสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย์เพื่อจัดการกับความท้ายทายทางคลินิกที่เกิดขึ้นจริง รูปแบบของการจัดการองค์โดยรวมคือ รูปแบบการดูแลรักษาแบบองค์รวมที่คำนึงถึงความต้องการการดูแลด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและด้านจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล ที่จะทำให้พวกเขาหรือเธอตอบสนองต่อความเจ็บป่วยและผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บป่วยนั้นตามความสามารถพวกเขาสามารถจัดการดูแลตนเองได้ตามต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับวิธีการรักษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในการรักษา

โปรแกรมการดูแล

 

โปรแกรมของเราประกอบไปด้วยการประเมินผล การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การทำกายภาพบำบัด และการรักษาแบบองค์รวมร่วมกับการบำบัด และบริการเสริมด้านการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยบริการสร้างสรรค์เช่น การบำบัดโดยใช้ศิลปะจะช่วยให้เพิ่มการพัฒนากระบวนการคิดของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พันธมิตรในระดับนานาชาติ

การดูแลสุขภาพขั้นสูงต้องอาศัยการร่วมมือเพื่อนำสิ่งที่ดีมาสู่ชุมชน ChivaCare พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ดูแลด้านสุขภาพที่เป็นมืออาชีพในหลายสาขาและแพลตฟอร์มดูแลคนไข้กับพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศ

การสร้างผลกระทบระดับสูงเกิดจากผสมผสานการขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกับผู้ให้การดูแลสุขภาพชั้นนำ ทั้งที่เป็นรัฐบาล และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ChivaCare ตื่นตัวที่จะพัฒนาและนำเสนอการใช้บริการการดูแลอย่างต่อเนื่อง

แชร์สิ่งนี้ไปยังเพื่อนของคุณ
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter