fbpx

โรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

“ก่อนที่จะเกิดกระบวนการเสื่อมสภาพของความทรงจำและเสื่อมสภาพการทำงานของสมองในแต่ละวัน การฝึกฝนกระบวนการคิดสามารถช่วยในการป้องกันและลดความสูญเสียจากโรคสมองเสื่อมและ
โรคอัลไซเมอร์ได้”

กระบวนการความจำเสื่อมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

รูปแบบการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมโดยมากเกิดจากกระบวนการการเกิดความสูญสูญเสียในกระบวนการคิดและความทรงจำ การรับประทานยาต้านโรคสมองเสื่อมเป็นการชะลอการเกิดโรคตามธรรมชาติแต่ไม่ได้เป็นการรักษาโรคโดยตรง การเพิ่มการรักษาหลากหลายอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบร่วมกับการฝึกฝนกระบวนการคิดสามารถเพิ่มประโยชน์ในการรักษาและชะลอการกระบวนการเสื่อมดังกล่าวไม่ให้รุนแรงมากไปกว่าเดิมได้

การรักษาโดยการแทรกแซงโดยวิธีต่างๆ ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติงานร่วมกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบตัวต่อตัวพร้อมกับครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดในการรักษาด้วยกิจกรรมบำบัด บนพื้นฐานของความปลอดภัย และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในดียิ่งขึ้น ผ่านเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงที่อาจนำวิธีการต่างๆมาใช้ร่วมในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในแต่ละรายซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าจะใช้วิธีใดในการแทรกแซงการรักษา ตลอดจนระยะของการเกิดโรค และรูปแบบการรักษาที่กำหนดไว้

การประเมิน

การประเมินผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เริ่มจากการซักประวัติส่วนตัวของคนไข้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญต่อชีวิตของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและระดับความสามารถในการทำกิจกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะชี้ให้เห็นถึงความสามารถของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ยังคงมีอยู่มากกว่าการมองหาว่าสิ่งใดที่เขาหรือเธอนั้นไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้ว

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมที่ผู้ป่วยชื่นชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราได้เพิ่มตารางการออกกำลังกายแทรกไปกับในการรักษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกิจกรรมในแต่ละวัน รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหว และช่วยในการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว เสริมสร้างความแข็งแรง ตลอดจนการเพิ่มระยะเวลาของการเคลื่อนไหวอย่างเต็มพิกัด

การฝึกฝนกระบวนการคิด

การฝึกฝนความรวดเร็วของกระบวนการคิดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเสริมความจำและกระบวนการคิด โดยโปรแกรมการรักษาประกอบไปด้วยการใช้เกมส์หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการฝึกสมองให้ทำการตามหน้าที่ต่างๆ ผ่านการฝึกฝนซ้ำๆ ในแต่ละแบบฝึกหัด ที่มีการเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ

ระยะเวลาของการฝึกฝนกระบวนการคิด

การฝึกฝนกระบวนการคิดเป็นกระบวนการฝึกอย่างต่อเนื่อง เราสามารถเห็นประโยชน์จากการฝึกภายในไม่กี่สัปดาห์ระหว่างการแทรกแซงการรักษา