กิจกรรมสร้างสรรค์

การเปลี่ยนความคิดใหม่

เราเสนอกิจกรรมพิเศษในการฝึกฝนความคิดและร่างกาย การป้องกันหรือชะลอโรคสมองเสื่อมและเพิ่มความทรงจำ และความยืดหยุ่นทางกายภาพ กิจกรรมบางอย่างที่นำเสนอนี้ประกอบด้วย ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือ และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ความมั่งคั่งด้านความรู้

 
  • งานสัมมนานำความรู้ที่น่าตื่นเต้นเพื่อกระตุ้นความคิดใหม่เสมอ
  • การสอนเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ควรทราบ
  • งานที่สร้างเสริมความกลมเกลียวกันของชุมชน เช่น กิจกรรมการดูหนังที่มีเนื้อหาที่ให้ข้อคิดที่ดีร่วมกัน
  • คลาสสอนการเต้นรำเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว
  • การพบปะผู้คนในสังคมเพื่อฟื้นฟูด้านจิตใจ
  • กลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสมอง

กิจกรรมหลากลายที่เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและผู้สูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เรามีโปรแกรมที่ช่วยให้คนหนุ่มสาวได้รับประสบการณ์ทางความคิดจากผู้สูงอายุเมื่อทำกิจกรรมเชิงความรู้และเชิงสังคมร่วมกัน

  • การบำบัดด้วยศิลปะ
  • งานสัมมนาด้านการศึกษา
  • การบำบัดด้วยเสียงเพลง
  • กิจกรรมต่างๆ

คำรับรองจากผู้ที่ใช้บริการ

ดูว่าพวกเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง