การบำบัดความเจ็บปวด

ชีวาแคร์ เชี่ยวชาญในการรักษาความเจ็บปวดประเภทต่างๆ เราเน้นการรักษาทางการแพทย์เชิงประจักษ์ และทำการรักษาร่วม โดยการใช้วิธีอื่นที่ได้รับการแนะนำบนพื้นฐานของการประเมินแบบองค์รวมที่เป็นรากฐานของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด กรุณาติดต่อคลินิกสมองสำหรับโรคความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับระบบประสาทวิทยาอื่นๆ

ไมเกรน

ศูนย์ของเรามีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการไมเกรนด้วยแพทย์ชั้นนำและทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวมเอาการรักษาทางการแพทย์และการทำกายภาพบำบัดไว้ด้วยกัน เรานำเสนอโปรแกรม Smile Migraine ที่ชีวาแคร์ เพื่อติดตามและรักษาอาการไมเกรนได้ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยการรักษาขั้นสูงมีให้เลือกหลากหลาย ประกอบไปด้วยการฉีดยาชาเฉพาะจุด การฝังเข็ม การฉีดโบทูลินัม และการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

อาการปวดคอและปวดหลัง

ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอหรือปวดหลังต่างก็เป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ต่างๆ นักกายภาพบำบัดของเราและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง สามารถช่วยค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาได้ โดยเป้าหมายของเราต้องการจะช่วยเหลือให้ท่านสามารถประกอบกิจวัตรประจำได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันช่วยลดความเจ็บปวดให้เหลือน้อยที่สุด ผ่านการรักษาตามอาการซึ่งประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การรักษาทั่วไป การออกกำลังและการติดตามผล การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องอัลตราซาวด์ หากผู้ป่วยมองหาความช่วยเหลือเรื่องการปวดหลัง เราสามารถช่วยในการป้องกันก่อนที่อาการปวดนั้นจะกลายเป็นโรคเรื้อรังได้

อาการปวดข้อ

อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ ขัดขวางความสามารถในการทำงานและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รวมถึงการเล่นกีฬาและการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดของเรา ใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการชี้ให้เห็นถึงที่มาของความเจ็บปวดข้อและกล้ามเนื้อ การรักษาอาการต่างๆ และการช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาพการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ ติดต่อเราวันนี้เพื่อทำการนัดหมายและศึกษาเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ

โรคออฟฟิศซินโดรม

โรคออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มโรคที่เข้าใจว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อในแบบผิดๆ เช่น การทำท่าทางในลักษณะเดียวกันเป็นเวลายาวนานโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถอย่างเหมาะสม อาการปวดหัว อาการปวดไหล่และหลัง ชาตามนิ้วมือและแขน ตาล้า ตาแห้ง มักเป็นอาการของโรคดังกล่าว ลักษณะอาการเช่นนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มประชากรที่ทำงานในออฟฟิศ ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากการแนะนำให้ปรับพฤติกรรมการทำงานแล้ว อาจให้ยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่คล้ายกัน บางครั้งเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตส่วนตัวและวิถีชีวิตการทำงาน ส่วนมากการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ อาการชา ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ทำงาน เรามีรูปแบบการรักษาหลากหลายวิธีตั้งแต่การรักษาทั่วไป การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า การติดตามผลการรักษา การออกกำลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อ และการสนับสนุนการใช้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานและฟื้นฟูจากความเจ็บปวดได้

คำรับรองจากผู้ที่ใช้บริการ

ดูว่าพวกเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง