การฟื้นฟูแบบองค์รวม

การรักษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ของเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ชีวาแคร์นำเสนอบริการตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาอาการเจ็บปวดและโรคที่ต้องการการฟื้นฟู เรานำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยปรับการเคลื่อนไหวและความทรงจำ โปรแกรมและการให้บริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การปรึกษาผ่านคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วยในการเลือกโปรแกรมการพักฟื้นที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างเป็นกันเองนั้น เป็นระบบที่จะสร้างความสำเร็จให้การพักฟื้นได้เป็นอย่างดี กรุณาติดต่อเราหากมีข้อซักถามเพิ่มเติม

โรคพาร์กินสัน

โปรแกรมรักษาสำหรับการพักฟื้นและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสันประกอบด้วยการรักษาทางการแพทย์แบบองค์รวม ซึ่งทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เราพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเช่น ความผิดปกติของกระดูก ปัญหาด้านการทรงตัว เงื่อนไขทางด้านจิตใจและความจำ เราออกแบบการรักษาเฉพาะแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาประกอบด้วย การรักษาแบบ Metronome การฝึกการทรงตัว เรานำเสนอบริการการแนะนำในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

การพักฟื้นหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

การพักฟื้นหลังจากการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองหรืออาการอัมพาตที่ต้องการให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยเทคนิคการรักษาและการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง สมองจะได้รับการรักษาผ่านการกระบวนการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อสมอง หรือ neuroplasticity regeneration processโปรแกรมของชีวาแคร์ใช้ยาเฉพาะทางและการทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะช่วยให้ท่าน (หรือคนที่ท่านรัก) ฟื้นคืนจากอาการการสูญเสียหน้าที่ในการทำงานของสมองและฟื้นฟูจากอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

Read More

โรคออฟฟิศซินโดรมและโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

โรคออฟฟิศซินโดรมและโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่คล้ายกัน บางครั้งเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำงาน ส่วนมากการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ อาการชา ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ทำงาน เรามีรูปแบบการรักษาหลากหลายวิธี ตั้งแต่การรักษาทั่วไป การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า การติดตามผลการรักษา การออกกำลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อ และการรับคำแนะนำการเกี่ยวกับวิถีชีวิตเพื่อสามารถลดอาการเจ็บปวดและช่วยทำให้การฟื้นฟูทำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

โรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการหดตัวของสมองที่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ทางจิต เช่น การคิด การตัดสินใจ การใช้ภาษา อารมณ์ และพฤติกรรม การรักษาด้วยวิธีการหลากหลายทางการแพทย์ การฝึกฝนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และการฝึกผู้ป่วย ช่วยให้บุคคลที่ท่านรักได้ทำการฟื้นฟูได้ง่ายขึ้น และชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์สมอง

Read More

การพักฟื้นหลังการผ่านตัด

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด สร้างการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อให้แข็งแรงขึ้น ให้ข้อต่อสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม การฟื้นฟูมีความก้าวหน้าจากการเพิ่มน้ำหนักและการกระตุ้นเพื่อซ่อมแซมข้อต่อและกล้ามเนื้อระหว่างกระบวนการฟื้นฟู

Read More

คำรับรองจากผู้ที่ใช้บริการ

ดูว่าพวกเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง