fbpx

Stretching การยืดกล้ามเนื้อนั้น สำคัญไฉน ?

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พอก้าวเท้าเข้ายิมปั๊บก็ลงมือออกแรง เล่นท่าหนักหน่วงทันที นี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหันต์

Stretching คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย มีประโยชน์ คือ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับระบบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดอันตรายจากการบาดเจ็บต่างๆ ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่น ให้กับระบบข้อต่อและเส้นเอ็นภายในร่างกายได้อีกด้วย

การ Stretching หลังการออกกำลังกายเสร็จสิ้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายทุกคนจะขาดเสียมิได้ เพราะการ Stretching ยังมีประโยชน์ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย ฟื้นฟูกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้น ลดอาการตึง และเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ จึงส่งผลให้กลับมาเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายในวันต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักการพื้นฐานในการยืดเอ็นและกล้ามเนื้อ
1. การยืดแต่ละท่าให้ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง
2. ขณะยืดให้อยู่นิ่งประมาณ 10-20 วินาที ไม่ทำท่าในลักษณะกระตุกไปมา
3. ขณะยืดอย่าให้ไปจนถึงจุดที่เกิดความเจ็บปวด
4. ระหว่างยืดต้องอย่าหยุดหายใจ ให้หายใจเข้า-ออกตามปกติ

เรียบเรียงบทความ โดย กภ.พรรณราย ชัยชมภู
อ้างอิงข้อมูลจาก leaderswellness blogspot