Tag Archives: Rehabilitation

แพ็คเกจตรวจสมรรถภาพ ความสมดุล และความยืดหยุ่นของร่างกาย

การตรวจเลือด, X-RAY, การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป เพียงพอจริง

โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปดาห์

การฟื้นฟูสมองแบบเข้มข้นสามารถทำได้ใน 3 สัปดาห์ ซึ่งตามง

Stretching การยืดกล้ามเนื้อนั้น สำคัญไฉน ?

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการออก