ChivaCare ขอขอบพระคุณคุณมด ที่ให้ชีวาแคร์ดูแลนะคะ อย่าให้ความปวด มาทำร้ายสุขภาพ  “ปวดทรมาน จนนอนไม่ได้” 
#ปวดไม่ต้องทน ชีวาแคร์มีทีมเชี่ยวชาญคอยให้การรักษา รักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และทีมผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด