โปรแกรม Pain Relief

 

โปรแกรม Pain Relief เป็นโปรแกรมที่ช่วยรักษาอาการปวดโดยตรงที่ต้นเหตุของอาการปวด และช่วยลดการใช้ยา ดูแลโดยทีมนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ ออกแบบการรักษา และท่าออกกําลังกายเฉพาะบุคคล ลดอาการปวด ด้วยเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย รวมไปถึง เทคนิคการรักษาทีได้มาตรฐาน และครอบคลุมอาการ

 

การรักษา

  • คลื่นเหนือเสียง (Ultrasound therapy)

  • การกระตุ้นไฟฟา (Electrical Stimulation / TENS) 

  • การดึงกระดูกสันหลังคอและเอว (Cervical and Lumbar Traction) 

  • เทคนิคการขยับดัดดึงข้อต่อ (Manipulations) 

  • เทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Therapy) 

  • การรักษาด้วยการใช้ความร้อน (Thermotherapy) 

  • การรักษาด้วยการใช้ความเย็น (Cyrotherapy) 

  • การรักษาด้วยการใช้เทปบําบัด (Kinesio Tape / Rigid tape)