โปรแกรม Shockwave

Shock wave เป็นการรักษาอาการปวดโดยการส่งผ่านคลื่นกระแทก เข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ (Re-injuries) ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีอาการปวดอักเสบในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีอาการปวดอักเสบ

จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ (Re-healing) โดยร่างกายจะมีการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวด ทำให้สามารถลดอาการปวดได้ทันทีหลังรักษา (ในกรณีที่เป็นในระดับความรุนแรงเล็กน้อยหรือเพิ่งเริ่มมีอาการ) ซึ่งจำนวนครั้งในการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 ครั้ง แล้วแต่ความรุนแรงของอาการปวด

 

กลุ่มที่ควรรักษา

1. กลุ่มคนที่มีอาการปวดเรื้อรังตามข้อต่อต่างๆของร่างกาย (เกิดได้จากหลายสาเหตุ)

 • Jumper's Knee : อาการปวดข้อเข้า ในนักกีฬากระโกดสูง นักกีฬาบาสเกตบอล นักกีฬาวอลเล่ย์บอล นักกีฬาวิ่งระยะสั้น
 • Painful Shoulder : อาการปวดข้อไหล่ ได้แก่ แคลเซียมสะสมที่เอ็นหัวไหล่ (Calcific Tendinitis) , กลุ่มอาการกดเบียดในข้อไหล่ (Shoulder Impingement Syndrome) , ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)
 • Tennis Elbow : อาการปวดข้อศอกบริเวณด้านนอก
 • Heel Spur : อาการปวดส้นเท้า อันเนื่องมาจากมีหินปูนเกาะส้นเท้า/กระดูกงอกบริเวณส้นเท้า
 • Insertional Pain : อาการปวดบริเวณจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากความเสื่อม/การอักเสบ
 • Chronic tendinopathy : อาการเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง
 • Shin Splints (Medial Tibial Stress Syndrome) : อาการปวด/อักเสบของกล้ามเนื้อบริเวณสันหน้าแข้ง
 • Hip Pain : อาการปวดบริเวณข้อต่อสะโพก

 

2. กลุ่มคนที่นั่งทำงานนานๆ/ใช้คอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ

บุคคลที่มักมีพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อทุกบริเวณในร่างกาย (Myofascial Pain Syndrome : MPS) มักสัมพันธ์กับคนที่มีอาการ ดังนี้

 • ไมเกรน
 • ปวดกราม ปวดต้นคอ
 • ปวดหลัง ปวดเอว
 • ปวดแขน ปวดขา
 • ปวดข้อมือ/ฝ่ามือ