โปรแกรมฟื้นฟูบาดเจ็บ หลังผ่าตัด

โปรแกรมฟื้นฟูบาดเจ็บหลังการผ่าตัด เป็นโปรแกรมที่นักกายภาพบำบัดจะวางแผนการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเอง ซ่อมแซมบาดแผลและเนื้อเยื่อจากการผ่าตัด คงคุณภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดข้อเล็กๆ อย่างนิ้วมือ ไปจนถึงการผ่าตัดในส่วนข้อต่อใหญ่ๆ เช่น สะโพก กระดูกสันหลัง โดยรูปแบบของโปรแกรมจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทของการผ่าตัด

 

การรักษา

หลังการผ่าตัดเราควรได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูในทันที เพราะหลังการผ่าตัด ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองทันที และสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในบริเวณพืนที่ผ่าตัด ดังนั้นการหยุดการเคลื่อนไหวส่วนที่ผ่าตัดโดยสิ้นเชิงในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก จะทำให้มีโอกาสภาวะการขาดการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ และเกิดเป็นภาวะข้อต่อติดได้

ดังนั้นจึงควรปรึกษาและวางแผนร่วมกับทีมฟื้นฟูที่มีคุณภาพเพื่อออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูต่างๆที่เหมาะสมตามระยะเวลาหลังการผ่าตัด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และมีการนัดติดตามผลการฟื้นฟู ร่วมถึงการรับโปรแกรมการออกกำลังกายเองที่บ้านอย่างเหมาะสม

 

เหมาะสมกับ

  • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมา ทั้งข้อต่อขนาดเล็กและขนาดใหญ่

  • ผู้ป่วยอื่นๆ โดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่