โปรแกรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS

เทคโนโลยี PMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulation คือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า Electromagnetic เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ โรคเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อต่อ และอาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการรักษา

คลื่นจาก PMS จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization กระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ รู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา รวมถึงส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กกระตุ้นบริเวณที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ให้ส่งสัญญาณไปที่สมอง และให้สมองส่วนที่ยังทำงานได้มีการฟื้นตัว ในส่วนของการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดนั้น เครื่อง PMS จะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทให้ส่งสัญญาณที่ช่วยยับยั้งอาการปวดได้ ร่ายกายเมื่อได้รับสัญญาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี และหลั่งสารเคมีที่ช่วยลดอาการปวด

 

กลุ่มที่ควรรักษา

กลุ่มอาการปวดหรือชาจากเส้นประสาท

- กระดูกสันหลังคอหรือเอวเสื่อมกดทับเส้นประสาท (Pain due to Degenerative Cervical-Lumbar Spine ex. Spondylosis)

- หมอนรองกระดูกเคลื่อน/กระดูกสันหลังเคลื่อน (Disc Protrusion/Spondylolisthesis)

- บาดเจ็บเส้นประสาทแขนขา (Nerve Injury) 

 

กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ครึ่งซีก (CVA / Stroke)
- อาการปวดชา (Pain and Numbness)

- อาการบกพร่องการรับรู้ของเส้นประสาท (Impaired Sensation)

- อาการเกร็ง (Spasticity)

- อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Weakness)

- อาการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ (Muscle Atrophy)

กลุ่มอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของกระดูก (Pain due to muskuloskeletal system)


- โรคข้อเสื่อม (Arthritis)

- ปวดกระดูกบริเวณคอ (Cervical Pain)

- ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)

- เอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่อักเสบ (Shoulder Tendinitis)

- ภาวะความผิดปกติของกระดูกสันหลัง (Abnormal Spine)

- โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing Spondylitis)  

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด (Pain due to myofascial pain syndrome)


- โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

- โรคเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ และกลุ่มอาการพังผืดกดทับประสาทมือ (Carpal Tunnel Syndrome and Nerve Entrapment)

- ปวดสะโพกร้าวลงขา (Sciatica Nerve Pain)

- ปวดหลังเฉียบพลันและเรื้อรัง (Acute and Chronic Lower Back Pain) 

กลุ่มโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Vascular Disease)
กลุ่มโรคภูมิต้านทานตนเอง เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) 
กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ (Burger Disease) 
กลุ่มคนที่ต้องการความผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) 
กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sport Injury)