โปรแกรม Dry Needling

Dry Needling หรือการฝั่งเข็มแบบตะวันตก เป็นการฝังเข็มลงไปจุดที่เจ็บและขยับปลายเข็มเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้น 

ซึ่งแตกต่างจากการฝังเข็มแบบจีน หรือ Acupuncture ตรงที่ การฝังเข็มแบบจีนเป็นการกระตุ้นให้เส้นเลือดบริเวณที่ฝังขยายตัว รวมไปถึงทำให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อในอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่อาจจะห่างไกลจากจุดที่ฝังได้

อาจกล่าวได้ว่า การฝังเข็มแบบตะวันตกนั้น จะเป็นการฝังลงไปที่จุดที่ปวดโดยตรง แต่การฝังเข็มแบบจีนจะเป็นการฝังเข็มตามเส้นประสาทที่ส่งผลกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

 

ขั้นตอนการรักษา

การฝังเข็มแบบ Dry Needling เป็นการฝังเข็มที่มีขนาดเล็กพิเศษลงไปยังจุดที่ปวด หรือ Trigger Point และใช้ปลายเข็มขนาดเล็ดสะกิดก้อนกล้ามเนื้อให้คลายตัวออกจากกัน เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว ก้อนกล้ามเนื้อจะมีขนาดเล็กลง การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น อาการปวดจะค่อย ๆ หายไป ทำให้รู้สึกสบายขึ้นหลังการรักษา

 

เหมาะกับ

  • ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial Pain syndrome) 

  • ผู้ที่มีอาการปวดโดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่