โปรแกรมกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ TDCS

TDCS หรือเครื่องกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน เป็นการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ (Transcranial Direct Current Stimulation) การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ เป็นการกระตุ้นสมองโดยใช้เครื่องมือที่ส่งไฟฟ้า กระแสตรงขนาดอ่อน ๆ ประมาณ 1 – 2 mA ผ่านอิเล็กโทรด ไปยังกะโหลกศีรษะ

  • รักษาอาการความจำถดถอย โรคอัลไซเมอร์ เพิ่มความจำและความสามารถของสมอง (Memory and Cognitive enhancer) ทำโดยการกระตุ้นสมองส่วนหน้าของกลีบหน้าผาก (Prefrontal cortex) หรือ สมองกลีบขมับส่วนหน้า (anterior temporal cortex) เพื่อเพิ่มความจำและทำให้การประมวลผลของสมองเร็วขึ้น (speed of cognitive) หรือ ความยืดหยุ่นของสมองดีขึ้น (neuroplasticity)
  • รักษาโรคหรือภาวะซึมเศร้า (Depression) ในผู้ที่รับประทานยาต่อเนื่องมาระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แล้วไม่เห็นผล โดยจะไปเพิ่มการทำงานของสมองส่วน DLPFC ซึ่งจะมีหน้าที่ไปควบคุมสมองส่วนอารมณ์ (Limbic system) ทำให้อารมณ์กลับมาดีขึ้น
  • รักษาอาการแขนขาอ่อนแรง โดยการกระตุ้นด้วยเครื่อง TDCS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของประสาทสั่งการของกล้ามเนื้อแขนขาข้างที่อ่อนแรง ให้มีแรงมากขึ้น เช่น เพิ่มความสามารถของการใช้มือ เพิ่มแรงบีบของนิ้วมือ หากทำการกระตุ้น ร่วมกับการทำกายภาพร่างกาย จะยิ่งทำให้การฟื้นฟูหายเร็วขึ้น

 

เหมาะสมกับการรักษา

  • ผู้ที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง จากหลอดเลือดสมองตีบ
  • ผู้ที่มีปัญหาพูดไม่ชัด สื่อสารลำบาก จากหลอดเลือดอุดตัน หรือภาวะสมองเสื่อม
  • ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ระยะต้นถึงระยะกลาง
  • ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

 

ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่อง TDCS
การรักษานั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกระตุ้นสมองตรงตำแหน่งไหน โดยแพทย์จะทำการวัดตำแหน่งที่ต้องการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไป
กำหนดตำแหน่งแล้ว จะทำการติดสายส่งกระแสไฟฟ้า 2 ตำแหน่งคือ กระแสไฟเข้า และกระแสไฟออก จากนั้นปล่อยกระแสไฟฟ้า ระหว่างการรักษาผู้ป่วยเพียงแค่นั่งเฉยๆ ไม่มีอาการเจ็บปวด แต่ผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมดกัด เหมือนมีเข็มเล็กๆ ทิ่ม หรือคัน ในตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้าเข้าหรือออกได้ ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะหายไปภายใน 30-60 วินาที หรืออาจเกิดผิวหนังแดงบริเวณที่กระตุ้นได้ในบางครั้ง

การรักษาโปรแกรมกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ TDCS