โปรแกรมรักษาฟื้นฟูพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากเซลล์ประสาทในบางตำแหน่งเกิดมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า โดปามีน (Dopamine) มีปริมาณลดลง มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันกะทันหันอย่างโรคร้ายแรงอื่น แต่จะกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว

 

Program therapy เป็นโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสันครอบคลุมการดูแลทุกด้าน ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

การรักษา (Details of therapy)

  1. การรักษาด้วยยาที่เหมาะสม ตรงตามอาการของผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
  2. การแก้ไขการเดินที่ติดขัด เดินลำบาก ด้วยการใช้เครื่องเคาะจังหวะ (Metronome) เป็นการให้จังหวะเสียงในการเดิน เพื่อเพิ่มระยะการก้าวและลดความถี่การก้าวลง 
  3.  การแก้ไขการทรงตัวที่ผิดปกติ โดยการฝึกการทรงตัวโดยใช้ เทปกำหนดจุด การใช้อุปกรณ์เสริมสร้างการทรงตัว
  4. เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและลดการแข็งเกร็งของร่างกาย ด้วยออกกำลังกายที่เหมาะสมตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด
  5. การแก้ไขปัญหาอาการสั่นของมือ ด้วยอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อฝึกการใช้มือ
  6. การปรับปรุงปัญหาการพูด และการกินอาหาร ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด โดยคำแนะนำจากนักกิจกรรมบำบัด

 

ระยะเวลาและความถี่ในการรักษา (Duration and frequency)

ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์, ระยะเวลา 1 - 3 เดือน