ฉีดยาระงับไมเกรน

การรักษา

ยาฉีดระงับไมเกรนแบบ Occipital Nerve Block หรือ การฉีดโบทูลินัมท็อกซิน เป็นการใช้ยาเฉพาะที่และยาฉีดสเตียรอยด์ชนิดแขวนตะกอน โดยเป็นการบล็อคเส้นประสาทบริเวณท้ายทอยไม่ให้ส่งสัญญาณขึ้นไปยังสมองเพื่อยับยั้งอาการปวด บางรายจะสามารถออกฤทธิ์ได้ถึง 6 เดือน

ผู้เข้ารับการทำหัตถการควรแจ้งประวัติโรคประจำตัวและประวัติแพ้ยากับแพทย์ 

อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังทำหัตถการ ได้แก่ อาการปวดแสบบริเวณที่ฉีดยา คลื่นไส้ อาเจียน การติดเชื้อ เป็นต้น

 

เหมาะกับกลุ่มอาการ ดังนี้

  • ผู้ที่มีอาการปวดไมเกรนทุกระดับ

  • ผู้ที่เข้าข่ายโดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

โปรแกรมอื่นๆ