การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

เทคโนโลยี Transcranial magnetic stimulation (TMS) เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคเกี่ยวกับสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กนี้จะกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท ให้เกิดการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นและเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง

คลื่นจาก TMS จะกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในบริเวณที่ได้รับคลื่นแม่เหล็ก ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ และรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการรักษา สามารถมาทำเป็นครั้งๆ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

 

ขั้นตอนการรักษา

การทำงานของเครื่อง TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึก โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะโดยรอบ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองและเส้นประสาท เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ และเกิดการหลั่งสารสื่อประสาทที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมระบบประสาท หากทำ TMS ควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %

 

กลุ่มอาการที่รักษาด้วย TMS

  • อัมพฤกษ์-อัมพาต
  • โรคสโตรก (หลอดเลือดสมองอักเสบ)
  • พาร์กินสัน
  • จิตเวช / ภาวะซึมเศร้า
  • ไมเกรน
  • อัลไซเมอร์

 

 

 

 

ทำไม TMS ถึงเป็นทางเลือกในการรักษา?

- ช่วยเร่งระยะฟื้นฟูจากภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ซึมเศร้า ไมเกรนได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ
- ไม่ต้องผ่าตัด หรือนอนโรงพยาบาล
- ไม่เจ็บ หรือทรมานระหว่างการรักษา

การรักษาด้วยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานของการรักษาในหลายภาวะ โดยการรับรองขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (approved by US FDA) จึงมีการมีการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้าน TMS และเวชศาสต์ฟื้นฟู จะยิ่งทำให้เพิ่มศักยภาพ ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรมอื่นๆ