นักกายภาพบำบัด

1615798905_2.jpg

ธนนิจ หาญพานิชนา (เจ)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

 

จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2020

 

  • เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญเงิน)
  • ตราบำบัด Sprort physical therapy
  • อบรมการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) ที่แผนก Npnivasire brain stimuration (NIBS) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่