นักกิจกรรมบำบัด

1661486408_2.jpg

ธนากานต์ มีชัย (อาร์ท)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

  • คณะเทคนิคการแพทย์  สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

  • ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาการใช้แขน/มือ
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาความคิดความเข้าใจ

ความชำนาญด้านเครื่องมือ

  • MoCA, MMSE, กระตุ้นกลืน