นักกายภาพบำบัด

1615798990_2.jpg

พรรณราย ชัยชมภู (เหมียว)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

 

จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2018 

 

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders” จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

 

 

ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในสาขากายภาพบำบัด