นักกายภาพบำบัด

1615798956_2.jpg

ณัฐวดี วัชรประไพพันธ์ (ฟร้องซ์)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

จบคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563