นักกายภาพบำบัด

1615798922_2.jpg

อายุวัฒน์ มนต์เดช (เก็ท)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

จบการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2020

  • Hydrotherapy
  • Sports Physical Therapy