โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease : Stroke)  เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือ หลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทําลาย การทํางานของสมองหยุดชะงัก เมื่อสมองขาดเลือดจะทําให้สมองไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ ซึ่งอาการแสดงต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรง และตําแหน่งของสมองที่ถูกทําลาย

 

อาการของโรค

ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า และ/หรือ บริเวณแขนขา ครึ่งซีกของร่างกาย พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลําบาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือ ตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด เดินเซ ทรงตัวลําบาก

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรค

1. หลอดเลือดแดงในสมองเสื่อม หรือ หลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังชั้นในหลอดเลือดแดงเสื่อมจากการสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารไขมันสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

2. หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดลอยมา ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การมีภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต

3. หลอดเลือดแดงสมองแตกจากภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ หรือ ควบคุมได้ไม่ดี หรือเส้นเลือดโป่งพอง เป็นต้น

 

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค

1. ควบคุมภาวะความเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

2. รับประทานยา และพบแพทย์สม่ำเสมอ

3. ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก

4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

5. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา