คลินิกกายภาพ และกิจกรรมบำบัด

กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ดำเนินงานโดยทีมนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คลินิกให้บริการตรวจ ประเมิน รักษา ผู้มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ออฟฟิศซินโดรม โรคข้อเข่าเสื่อม และอาการปวดหลังหรือปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย กายภาพบำบัดฟื้นฟูข้อต่อและกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง  เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

 

โรคทางกายภาพที่เรารักษา