นักกิจกรรมบำบัด

1615798972_2.jpg

ชุติกาญจน์ ชุติมา (กิฟท์)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

 

จบการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2016

  • ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
  • การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ และความคิดความเข้าใจผู้รับการบริการโรคหลอดเลือดสมอง
  • Cognitive training and physical activeity for mild cog nitive disorder
  • A Holistic approachto Caring for people with Alzheimer's Disease