ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ด้วยเทคโนโลยี TMS

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน เคลื่อนไหวและเดินได้ตามปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และหากไม่รีบรักษาอาจเสี่ยงพิการได้
 
อาการแสดงที่พบบ่อย
 
• อัมพาตอ่อนแรง ขยับแขนขาได้น้อย หรือไม่ได้เลย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
• ปากเบี้ยว น้ำลายไหล พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก
• ชาแขนขาข้างที่อัมพาต 
• กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก ซึ่งอาจพบได้ในระยะต่อมาของการเป็นอัมพาต
• แขนและมือปวดบวม ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เคลื่อนไหวของแขนและขา
• มีปัญหาด้านการกลืน อาจทำให้มีโอกาสเกิดสำลักอาหารเข้าปอด และเป็นโรคปอดอักเสบตามมาได้
 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ การรักษาและการบำบัดฟื้นฟูสามารถช่วยลดอาการผิดปกติ ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต และเพิ่มสมรรถภาพของผู้ป่วยได้ ซึ่งทางเลือกรักษาที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือ การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS
 
เครื่อง TMS คืออะไร?
 
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (transcranial magnetic stimulation (TMS) เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้เครื่องมือในการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเหนี่ยวนำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการตกค้างของรังสีภายในร่างกาย จึงมีการใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 
TMS ช่วยรักษาภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้อย่างไร?
 
ปัจจุบัน มีเครื่องมือที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS) จะไปกระตุ้นลงลึกไปที่ปลายประสาทประมาน 1-3 เซนติเมตร เพี่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยหลักการของเครื่อง คือ การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เข้าไปกระตุ้นสมองจากภายนอก โดยสามารถทำได้ทั้งการกระตุ้นสมองข้างที่มีปัญหา หรือยับยั้งสมองข้างตรงข้ามเพื่อปรับสมดุลในการทำงานของสมอง ซึ่งการกระตุ้นดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นการเชื่อมต่อกันใหม่ของเซลล์ประสาท เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อดีขึ้น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ ช่วยปรับการทำงานฟื้นฟูของสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %
 
ข้อแนะนำก่อนรักษาด้วย TMS
 
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ต้องการรับการฟื้นฟูรักษาด้วยเครื่อง TMS จะได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการใช้เครื่องมือดังกล่าว พร้อมด้วยคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการรักษา
 
  • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง