เครื่องมือ PMS รักษาอาการปวดชา และออฟฟิศซินโดรม

เทคโนโลยี PMS ทางเลือกใหม่รักษาออฟฟิศซินโดรม

Peripheral Magnetic Stimulation หรือ PMS เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อบำบัดอาการปวดและชา และกระตุ้นฟื้นฟูเนื่อเยื่อและประสาทส่วนปลายที่เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเมื่อมีการนำ PMS ไปใช้งานในการรักษาออฟฟิศซินโดรมแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดี โดยสรุปดังนี้

 

ข้อดีของการรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วย PMS

 • รักษาได้ทั้งอาการและสาเหตุของการปวดเฉียบพลัน ปวดกึ่งเฉียบพลัน และปวดเรื้อรัง
 • รักษาได้ทั้งอาการปวดที่มาจากระบบประสาท และอาการปวดที่ไม่ได้มาจากระบบประสาท เช่น อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก
 • ช่วยกระตุ้นให้มีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมส่วนของประสาทที่เสียหาย เช่น  เส้นประสาทแขนขา มือตก เท้าตก แขนขาอ่อนแรง การกดทับรากประสาทที่คอและหลัง (ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเสื่อม) เป็นต้น
 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างของเส้นประสาท (neuroplasticity) ที่มีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปจากปกติ ให้กลับมาเป็นปกติ เช่น อาการปวดเรื้อรังจากโรคทางกล้ามเนื้อและกระดูกต่าง ๆ อาการปัสสาวะบ่อย เป็นต้น
 • รักษาหรือลดอาการชาได้
 • มีส่วนในการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อได้ แม้แต่กล้ามเนื้อที่เป็นอัมพาตหรือมีอาการอ่อนแรง

 

PMS เหมาะกับผู้มีอาการแบบใดบ้าง?

 • ใช้รักษาออฟฟิศซินโดรม และอาการปวดต่าง ๆ
 • กลุ่มอาการชา : ไม่ว่าจะเป็นมือชา ขาชา เท้าชา ซึ่งเป็นผลมาจากเส้นประสาทถูกกดทับ ความผิดปกติของปลายประสาท หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
 • อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา : หากเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก เช่น อาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ 
 • กลุ่มโรคกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง : โดยพบว่าคลื่นแม่เหล็กสามารถใช้ในการกระตุ้นลงลึกได้ถึงรากประสาทโดยตรง 
 • กลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมอง: เราสามารถใช้ PMS ช่วยลดอาการเกร็งของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

 

อยากรักษาด้วย PMS ต้องทำอย่างไร 

การรักษาจะต้องได้รับการประเมินอาการและดำเนินการโดยแพทย์เชี่ยวชาญสมองหรือนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง เพื่อทำการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ที่มา : โรงพยาบาลพระราม 9

 • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง