ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ชีวาแคร์เน้นการให้บริการทางแพทย์เชิงประจักษ์ ทั้งนี้การแพทย์ทางเลือกก็มีศักยภาพที่เด่นชัดในการส่งเสริมโปรแกรมการรักษาทางการแพทย์เช่นกัน การเชื่อมโยงทางสังคมและความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกายนำมาสู่สุขภาพที่ดี ดังนั้นเราจึงมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในองค์กรของเราและพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของชีวาแคร์อีกด้วย

  • การให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต: ให้บริการการปรึกษาการใช้ชีวิตรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
  • โปรแกรมอาหาร: กินอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น
  • การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นภายในบ้าน: กิจกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยี
  • การสร้างเสริมวิถีการใช้ชีวิต: ฟิตเนส กิจกรรมต่างๆ การฝึกสมาธิ

คำรับรองจากผู้ที่ใช้บริการ

ดูว่าพวกเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง