การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกหรือกระดูกสันหลัง มักจะทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งข้อดีของการผ่าตัดคือจะสามารถแก้ปัญหา และซ่อมแซมในส่วนที่มีความผิดปกติได้ดี 

     สำหรับการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดในบริเวณกระดูกสันหลังก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งแนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเมื่อมีอาการโดยเร็วที่สุด ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักมาจากความผิดปกติ และการเสื่อมสภาพของกระดูก ปัญหาบริเวณไหล่ โรคข้อเข่าเสื่อม อันเนื่องมาจากการการบาดเจ็บบริเวณเอ็นจากการเล่นกีฬาเป็นต้น

     บางคนเชื่อว่าการผ่าตัด คือขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทุกรายอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดี ซึ่งการผ่าตัดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้นผู้ป่วยต้องเริ่มฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดเพื่อการฟื้นฟูที่ดีและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม

 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด?

     ผู้ป่วยควรจะทำการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดทันที เนื่องจากหลังการผ่าตัดนั้นร่างกายของเราจะซ่อมแซมส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างเนื่อเยื่อในบริเวณที่ได้รับการผ่าตัดไป และทำให้เกิดพังผืด ที่จะกลายเป็นแผลเป็นยึดข้อ และ กล้ามเนื้อ ซึ่งเมื่อนานไป ตะทำให้มีปัญหาข้อติด และฟื้นฟูได้ยาก ทำให้การผ่าตัดสูญเปล่า

 

หน้าที่หลักของนักกายภาพบำบัด

     หลังจากผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้ว นักกายภาพบำบัดก็จะมีส่วนในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโดยการช่วยออกแบบวิธีการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะเริ่มเกี่ยวกับความเเข็งแรงและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฉะนั้นนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ที่รู้และใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่าแพทย์ ดังนั้นการทำกิจกรรมบำบัด รวมไปถึงการออกกำลังกาย จะมาจากการพิจารณาของนักกายภาพบำบัดโดยตรง

     ในกรณีที่ผู้ป่วยผ่าตัดได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และสมอง นักกิจกรรมบำบัดก็จะทำการรักษาเพื่อกระตุ้นระบบประสาทด้วย 

 

ผู้ป่วยต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะฟื้นตัวเต็มที่จากการผ่าตัด?

     ระยะเวลาของการรักษาตัวของผู้ป่วย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย รายละเอียดของโรคนั้นๆ แผนการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด และ การฟื้นตัวของผู้ป่วยแต่ละราย   ในภาพรวมของการรักษาตัวของผู้ป่วยจะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ถึงจะเห็นผลชัดเจน แต่ก็ต้องรวมไปถึงการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเองด้วย 

 

ความสำคัญของการฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็ว

     มีหลายปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งก็คือการวางแผนรักษาการฟื้นฟูร่างกายหลังจากผ่าตัดกับนักกาภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญนอกจากนั้นแผนการฟื้นฟูร่างกายนั้นจะมาจากการพิจารณาของทีมแพทย์และนักกายภาพ ตัวผู้ป่วยยังมีส่วนสำคัญในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอีกด้วย ข้อดีของขั้นตอนนี้คือผู้ป่วยจะได้มีเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจในการรักษาด้วยกัน

     นี่คือเหตุผลที่เรามองว่าการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดเป็นศิลปะที่บูรณาการชนิดนึงในการรักษา

  • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง