fbpx

ด้วยความทรงจำอันพริ้วไหว Alzheimer and the Dancing Memory

Rodolphe Fouillot  เป็นนักเต้น ที่ได้อุทิศเวลาให้กับกิจกรรมและโปรเจคทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย

เค้าได้ใช้เวลาไปโรงพยาบาลเพื่อทำ project workshop การเต้นสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่บ้านพักคนชรา Sainte-Anne d’Auray Châtillon ในประเทศฝรั่งเศส

จังหวะดนตรีกับความจำที่ยังหลงเหลือ


โรคอัลไซเมอร์ สมองของผู้ป่วยจะเสื่อมสภาพล้ำหน้าไปกว่าวัยที่ควรจะเป็น สมองในส่วนของความจำและวงจรของมันที่เรียกว่า Papez circuit (วงจรของปาเปซ) ที่ทำหน้าที่เสมือนกล่องเก็บความจำ จะเป็นส่วนที่เสื่อมสภาพเป็นอันดับแรก เป็นเหตุให้ความจำสูญเสียไปก่อน จากนั้นส่วนเปลือกสมอง cortex จะเสื่อมตามมา ซึ่งทำให้ในที่สุด สมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ก็จะเหมือนย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

เป็นที่น่าสนใจว่า แม้ความจำระยะสั้นจะหลงลืมไป แต่ความจำในสมองส่วนลึกและดั้งเดิมจะยังถูกเก็บรักษาอยู่ และสมองส่วนนี้ มันเก็บอารมณ์ ความรู้สึก เสียงเพลง รวมถึงจังหวะและ ดนตรีที่ชอบ

“สมองส่วนลึกที่เกี่ยวกับจังหวะและดนตรี มันมีความน่าทึ่ง เพราะมันถูกออกแบบมาให้มีการตอบสนองของอารมณ์และความรู้สึกตามธรรมชาติ อย่างอัตโนมัติ”

สมองส่วนลึกที่ว่านี้ เป็นส่วน cingulate gyrus ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก basal ganglia ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว คนไข้ที่สมองเสื่อมมาก เชื่อไหม เมื่อได้ยินเสียงดนตรี ก็จะกลับจำได้ นั่นเป็นที่มาของ ดนตรีบำบัด (music therapy) ของโรคสมองเสื่อม

Music Therapy ในโรคสมองเสื่อม

Rodolphe Fouillot นำเสนอการเต้นตามจังหวะเพลง และการแสดงอันน่าสนุก ไปใช้รักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จังหวะการเต้น จะเร้าร่างกายให้เต้นไปตามจังหวะเพลงและมันก็ส่งผลดีเหมือนการออกกำลังกาย

สมองมีผลต่อร่างกาย เพราะมันควบคุมส่วนของการเคลื่อนไหว และในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวก็มีผลต่อสมองเช่นกัน

ลองดูสิ หากคุณออกไปขยับแข้งขา ออกไปเดิน ออกไปโยกตัว อารมณ์และความแจ่มใจก็เกิดขึ้นทันที เพราะสมองมันมีการติดต่อ เชื่อมโยงกัน อย่างแยกเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ จังหวะและการกระตุ้นสมองส่วนลึก จึงเชื่อมไปกระตุ้นความจำที่สูญเสียไปอีกด้วย

การจัดกิจกรรมกลุ่ม เกี่ยวกับการเข้าจังหวะ การร้องเพลงร่วมกัน การเต้นร่วมกัน เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย