fbpx

ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เมื่อประเมินช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้ว นักกิจกรรมบำบัดจะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยรายนั้นๆ การฟื้นฟูการใช้งานของแขนและมือสำหรับผู้ที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกมีหลากหลายวิธี ได้แก่

– ลงน้ำหนักที่แขนและมือข้างอ่อนแรง เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
– Bilateral activity ใช้แขนข้างที่ดีช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้างอ่อนแรง
– ฝึกการขยับแขนในทิศทางต่างๆ
– ฝึกการหยิบจับ เริ่มตั้งแต่สิ่งของชิ้นใหญ่ไปยังชิ้นเล็กๆ โดยเริ่มจากสิ่งของทรงกลม ทรงกระบอก ไปจนถึงการหยิบลูกปัด การติดกระดุม
– เพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้มือ ขยับได้รวดเร็วขึ้น
– ฝึกการเขียน

มากไปกว่านั้นนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ฝึกการทรงตัว การยืน และการเดินอย่างปลอดภัยต่อไป

เป้าหมายของการบำบัดฟื้นฟูคือ ผู้ป่วยกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองมากที่สุดตามความสามารถ เป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเองและลดภาวะพึ่งพิงของญาติผู้ดูแลอีกด้วย

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ 
ChivaCare Caring For Life