fbpx

โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

👨‍⚕️💕 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากจะช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำแล้ว
ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพทางกายและความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองอีกด้วย✍️💪

โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคืออะไร?
: โปรแกรมสำหรับการฟื้นฟูนี้ จะเป็นหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพที่ร่วมมือกันวางแผนและให้การรักษาคนไข้อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วย..
– ซักประวัติและตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– การทำกายภาพบำบัด
– การทำกิจกรรมบำบัด
– ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเบื้องต้นและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
– ส่งเสริมและให้กำลังใจญาติและผู้ป่วย
– การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ* (ในกรณีที่มีการให้ยาทางหลอดเลือด)
– การติดตามผลและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกในแต่ละวันให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย

ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกอะไรบ้าง?
– การดูแลตนเอง เช่น การทานอาหาร ดื่มน้ำ อาบน้ำ เข้าห้องน้ำ และการแต่งตัว
– การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง การเปลี่ยนที่ การเดินและการใช้เครื่องช่วยเดินที่เหมาะสม
– ฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น การใช้คำพูด การออกเสียง
– ทักษะการเข้าสังคม

 

ควรเริ่มโปรแกรมเมื่อไหร่?
: ขึ้นอยู่กับสภาวะคงที่ของร่างกายและคำแนะนำจากแพทย์
หากเริ่มได้ไว จะฟื้นฟูได้เร็วกว่า ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย

การฟื้นฟูสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง?
– เริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล (Acute unit)
– สถานพยาบาลต่างๆ (Hospital or clinic)
– ที่บ้าน (At home)

ให้ชีวาแคร์ ดูแลคุณ 💚
ChivaCare Caring For Life