โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นใน 3 สัปดาห์

การฟื้นฟูสมองแบบเข้มข้นสามารถทำได้ใน 3 สัปดาห์ ซึ่งตามงานวิจัยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้เซลล์สมองฟื้นฟูที่สุด สมองที่สูญเสียสามารถฟื้นฟูได้โดยผ่านกระบวนการ Neuroplasticity ที่ถูกกระตุ้นโดยการให้ยา Neuroprotective Agent (ยากระตุ้นเซลล์สมอง) และการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีเฉพาะ

ชีวาแคร์การแพทย์และกายภาพบำบัด  ได้พัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเข้มข้นที่ประกอบไปด้วย
– การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและกายภาพบำบัด
– การให้ยาฟื้นฟูสภาพสมอง (Neuroprotective agent)
– การกายภาพบำบัดแบบจำเพาะ เน้นจุดสูญเสีย เพิ่มการเชื่อมโยงของสมอง อย่างเข้มข้น

เปลี่ยนชีวิตหลังโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาตกับเรา โดย ผศ. นพ. สุรัตน์ ตันประเวช ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง และ ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู