fbpx

การตรวจร่างกายและสุขภาพของผู้สูงอายุ

ทำไม ชีวาแคร์ ถึงพัฒนาโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ?

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่า เมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ ผู้สูงอายุกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมด มีโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป และบางส่วนที่พบกับปัญหาโรคผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อม เดินทรงตัวลำบาก ซึ่งผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมลงตามวัย ทั้งที่อาจจะรักษาให้หาย หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ หากเข้ารับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย และรักษาตั้งแต่เพิ่งเริ่มมีอาการ

ใครควรมาตรวจโปรแกรมนี้?
-ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
-ผู้สูงอายุที่ซึ่งอาจมีโรคประจำตัวหลายโรค และเริ่มมีอาการของโรคผู้สูงอายุเช่น หลงลืมบ่อย หกล้มบ่อย มีปัญหาในการลุกยืนหรือการเดิน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจอะไรบ้าง?

1 ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม (ความจำ การรับรู้และความเข้าใจ)

– MoCA/ DLOTCA

2 ความเสี่ยงต่อการล้ม ปัญหาการทรงตัว

– Static and Dynamic Sitting-Standing test
– Time Up & Go

3 ความยืดหยุ่นของร่างกาย

– Shoulder rotation flexibility test
– V-sit test
– Groin flexibility test

4 ความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด

– Submaximal treadmill test

5 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ

– Jamar handgrip strength measurement

6 ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง

– Modified Barthel ADL Index

7 ความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า

– Depression screening 9Q

รวมไปถึง
– การชั่งน้ำหนัก, คำนวณดัชนีมวลกาย
– วัดความดันโลหิต
– วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

#ระยะเวลาในการตรวจและปรึกษา 45 นาที – 1 ชม.

จะได้รับอะไรบ้างจากการประเมินนี้?
ผู้สูงอายุจะได้รับผลการตรวจร่างกาย การแนะนำการบริหารร่างกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล คำแนะนำในการออกกำลังที่ไม่จำเป็นต้องหาซื้ออุปกรณ์ สามารถปรับใช้จากอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่บ้าน อีกทั้งการทำกิจกรรมที่บ้าน ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งในส่วนของร่างกายและสมอง

ในราคาเพียง #780 บาทเท่านั้น จาก 1,000 บาท
และจ่ายเพิ่ม 400 บาท คุณจะได้รับสิทธิ์การตรวจการได้ยิน จากราคาปกติ 500 บาท/ครั้ง