บริษัทของเรา และคำมั่นสัญญาของแบรนด์

การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชีวาแคร์ มุ่งมั่นที่จะมอบการปรับปรุงการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติการโดยใช้วิธีเวชศาสตร์แบบองค์รวม โดยนำเอาความต้องการทางด้านสังคมและด้านปัจเจกบุคคลร่วมประกอบการพิจารณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะคอยให้บริการทางการแพทย์ในระดับมืออาชีพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยความชำนาญ

คลินิกสมอง

แม้ว่าชีวาแคร์ จะเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ แต่ศูนย์การแพทย์ของเราเกิดจากการพัฒนาของคลินิกสมอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแพทย์เจ้าของคลินิกสมองนั้น เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชีวาแคร์คลินิก ซึ่งปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่าหลายร้อยราย

การดูแลด้านความเป็นอยู่

เราได้รวบรวมเอานวัตกรรมเพื่อกระจายเข้าสู่สังคมและชุมชนท้องถิ่น ชีวาแคร์อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ ความเชี่ยวชาญ ความง่ายต่อการเข้าถึง และความเป็นกันเอง โดยที่มาของชื่อบริษัทมาจากภาษาสันสกฤต “Chiva” หรือ “ชีวา” หมายถึง ชีวิต รวมกับคำว่า “Care ” ในภาษาอังกฤษ จึงมีความหมายว่าเป็นความเข้าใจและให้คุณค่ากับความดีงามขั้นพื้นฐานของชีวิต

เชียงใหม่

ชีวาแคร์คลินิก ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาพของภูมิภาค เป็นเมืองที่ดึงดูดผู้ที่ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง ชีวาแคร์มีเครือข่ายใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น โรงพยาบาล และองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรในระดับท้องถิ่นและในระดับนานาชาติ โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2560

ชีวาแคร์คลินิก ศูนย์บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ :      9.00 น. – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ :   9.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่

8 ซอย 11 ถนน ศิริมังคลาจารย์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร
+66(0) 96-980-0126
+66(0) 52 005-457
[email protected]
www.chivacare.com

คลินิกสมอง

เวลาทำการ

จันทร์ – พฤหัสบดี :   17.00 น. – 20.00 น.
เสาร์  :   13.00 น. – 16.00 น.

ที่อยู่

21/4 ซอย 9 ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร
+66(0) 96-980-0126
+66(0) 52 005-457
[email protected]
www.chivacare.com

ทำการนัดหมาย ทำการนัดหมาย

โทรหาเราได้ที่ +66 (0) 96-980-0126
หรือ +66(0) 52-005-457

เยี่ยมชมสินค้า

สถานที่ตั้งของเรา

แชร์สิ่งนี้ไปยังเพื่อนของคุณ
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter