fbpx

การปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

“การปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเป็นอาการที่พบเห็นได้ทั่วไปซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับความเจ็บปวดเรื้อรังและไม่สามารถใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ การรักษาหลากหลายวิธีรวมทั้งการฉีดยาชาบริเวณที่มีความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ การคลายจุดเจ็บในกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยคลื่นช๊อคเวฟสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาเทาอาการเจ็บปวดได้โดยเร็ว”

โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เป็นลักษณะอาการของความเจ็บปวดเรื้อรังที่เป็นผลมาจากจุดกดเจ็บเรื้อรังหลายจุด (“ขอด”) รวมกันและเกิดจากการหดตัวของพังผืด (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย ลักษณะของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังประกอบด้วย จุดเจ็บของกล้ามเนื้อ การเกิดอาการเจ็บปวดเมื่อคลำพบ มีกล้ามเนื้อแข็งในจุดกดเจ็บ มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดเทียมของกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวด และมีความจำกัดของพิกัดการเคลื่อนไหว

 

ความเจ็บปวดจากจุดกดเจ็บเรื้อรังในกล้ามเนื้อหลายแห่งในผู้ป่วยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้กล้ามเนื้อมีการใช้งานมากเกินไปอันเป็นผลมาจากการใช้งานของกล้ามเนื้อจากท่าทางที่ใช้ในการทำงานและวิถีการใช้ชีวิตของผู้ป่วย จุดกดเจ็บในกล้ามเนื้ออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดและความเจ็บปวดผ่านกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อมีความเจ็บปวดอย่างยาวนานและมีอาการแย่ลงแพทย์จะระบุว่าเป็นอาการของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เมื่อความเจ็บปวดกลายเป็นโรคเรื่อรังย่อมรบกวนการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

การรักอาการเจ็บปวดเรื้อรังที่ได้ผล

คู่มือการรักษา

การรักษาหลักเพื่อการบรรเทาอาการปวดโดยการเทคนิคต่างๆ โดยนักกายภาพที่ผ่านการอบรมด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อรักษาอาการเจ็บปวดที่เชื่อว่าเกิดจากเนื้อเยื่อพังผืดซึ่งเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่หุ้ม เชื่อมต่อ และพยุงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีความแข็ง การกดจุดโดยใช้น้ำหนักและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อคลายพังผืดโดยการทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่แข็งนั้นคลายตัวลงมีผลทำให้ลดอาการเจ็บปวดได้โดยตรง

การฉีดยาชาและการฝังเข็มเพื่อคลายจุดเจ็บในกล้ามเนื้อ

คนไข้หลายรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า การฉีดยาชาที่จุดเจ็บในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นกระบวนวิธีในการใช้ในการรักษาบริเวณที่มีความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่มีจุดเจ็บหรือมีกล้ามเนื้อขอดซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อไม่คลายตัว หลายครั้งกล้ามเนื้อที่ขอดนั้นสามารถรู้สึกได้ภายใต้ผิวหนังเกิดจากจุดกดเจ็บทำให้เกิดความระคายเคืองรอบๆ เส้นประสาทบริเวณจุดนั้นและทำให้เกิดความเจ็บปวด หรืออาจพบความเจ็บปวดนั้นได้ในส่วนอื่นของร่างกาย

การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัด และการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

มีการรักษาที่ไม่ทำให้เกิดความบาดเจ็บเช่น การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัด การบำบัดปวดด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางผิวหนัง การผสมผสานกระบวนการรักษาดังกล่าวสามารถช่วยเสริมผลการรักษาจากการรักษาด้วยวิธีหลัก

การรักษาด้วยคลื่นช๊อคเวฟ

การรักษาด้วยคลื่นช๊อคเวฟ ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกว่าเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับการรักษาโรคกล้ามเจ็บปวดเรื้อรัง การใช้คลื่นเสียงพลังงานสูงที่ไม่มีประจุไฟฟ้าผ่านร่างกายโดยเครื่องตรวจขนาดพกพาสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดอย่างรวดเร็วแก่บริเวณที่ต้องการรักษา และสามารถสลายกล้ามเนื้อพังผืดที่สะสมมายาวอย่างนานได้และรักษาได้ผลมากในกรณีที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งนี้การเพิ่มการหมุนเวียนเลือดและการสลายกล้ามเนื้อโดยวิธีนี้สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่และส่งเสริมการรักษาตามปกติและลดอาการเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วหลังจากการได้รับการรักษาแล้วประมาณ 3-4 ครั้ง โดยคนไข้กว่าร้อยละ 80 รายงานว่าช่วยลดอาการเจ็บปวดได้และสามารถใช้กล้ามเนื้อได้อย่างปกติ