fbpx

การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

“คนไข้หลังผ่าตัดต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้ร่างสามารถทำงานได้เป็นปกติและหลีกเลี่ยงการยึดของข้อต่อและกล้ามเนื้อ”

การฟื้นฟูหลังผ่าตัด

เป็นการฟื้นฟูหลังจากการได้รับการผ่าตัดโดยเป็นสร้างการเคลื่อนไหวของข้อต่อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อต่อให้กลับคืนสู่การสภาพการทำงานได้อย่างปกติ สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจว่าระยะการฟื้นฟูอาจใช้ระยะเวลายาวนาน ในขณะที่การผ่านตัดใช้เวลาจำนวน 1 ชั่วโมง การฟื้นฟูต้องการเวลานานกว่าที่จะทำให้ร่างกายฟื้นฟูเข้าสู่สภาพเดิมอย่างเต็มที่ กระบวนการฟื้นฟูเป็นกระบวนการความก้าวหน้า มีการเพิ่มภาระการทำงานอย่างปลอดภัย กระตุ้นการซ่อมแซมข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อระหว่างระยะเวลาการฟื้นฟู

การฝ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

การผ่าตัดโดยทั่วไปต้องได้รับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

ไหล่

การผ่าตัดเพื่อสร้างไหล่ การผ่าตัดยึดกระดูกไหล่ การผ่าตัดเพื่อรักษาเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด เส้นเอ็นอักเสบ การดัดดึงข้อต่อ การผ่าตัดแบบ Capsulotomy การผ่าตัดกรณีกระดูกไหล่แตกหัก

ข้อศอก

การผ่าตัดเพื่อคลายเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก การผ่านตัดเพื่อคลายโรคเอ็นอักเสบข้อศอกด้านใน การผ่าตัดในรายที่กระดูกหัก

ข้อมือและมือ

การผ่าตัดเพื่อคลายการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ การผ่าตัดในรายที่กระดูกหัก การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเส้นเอ็น

สะโพก

การผ่าตัดเปลี่ยนเบ้าสะโพกเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน การผ่าตัดรักษากระดูกอ่อนลาบรัม การผ่าตัดข้อต่อสะโพกด้วยการส่องกล้อง การผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก

เข่า

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดสร้างเอ็นและเอ็นไขว่หน้าข้อเข่า การผ่าตัดข้อเข่าโดยกล้องอาร์โทรสโคปี การผ่าตัดหมอนรองเข่าฉีกขาด การผ่าตัดแบบ Chondroplasty การผ่าตัดแบบ Lateral Release การผ่าตัดกรณี Patella Tendon Transfer การผ่าตัดกรณีกระดูกเข่าแตก

กระดูกน่อง

การผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นร้อยหวาย การผ่าตัดเผื่อเอาพังผืดออก

ข้อเท้าและเท้า

การผ่าตัดสร้างข้อเท้า การผ่าตัดเส้นเอ็น การส่องกล้องตรวจภายในข้อ กระดูกหัก การผ่าตัดเพื่อเอากระดูกงอกออก การตัดก้อนที่โคนหัวแม่เท้าออก

กระดูกสันหลัง (คอและหลัง)

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง การผ่าตัดหมอนรองกระดูกด้วยกล้องขยาย การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง การผ่าตัดยึดกระดูกสันหลัง

ระยะเวลาการฟื้นฟูเพื่อให้อวัยวะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

การขยายระยะเวลาการฟื้นฟูให้หายเป็นปกติขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะของโรค ประเภทและระยะเวลาในการผ่าตัด และอายุของผู้ป่วย โดยกระบวนการฟื้นฟูอาจจะใช้เวลาตั้งแต่สองถึงสามสัปดาห์จนถึงหลายเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ