fbpx

อภิธานศัพท์ของกายภาพบำบัด

Abduction – การกางแขนขาออกจากเส้นกลางหรือศูนย์กลางลำตัว

Adduction – การกางแขนขาเข้าสู่เส้นกลางหรือศูนย์กลางลำตัว

Ataxia – การประสานงานของกล้ามเนื้อที่แสดงออกเมื่อพยายามเคลื่อนไหวกล้ามที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจ

Base of support – การลงน้ำหนักผ่านข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย เช่น การยืนบนเท้า เป็นต้น

Bilateral – เกี่ยวกับสองซีกของร่างกายคือ แขนหรือขาทั้งสองข้าง

Calcaneal Valgum – ลักษณะการทำมุมของส้นเท้าเมื่อแยกเท้าออกจากกัน เช่นนี้เป็นการทำให้ส่วนโค้งของเท้าแบนลง

Calcaneal Varum – ลักษณะการทำมุมของส้นเท้าเมื่อชิดเท้าเข้าด้วยกัน, เช่นจะเป็นการเพิ่มหรือทำให้ส่วนโค้งของเท้าสูงขึ้น

Cervical – เกี่ยวกับคอ

Core – เกี่ยวกับลำตัว (ท้องส่วนต้นและหลัง)

Dissociation – การแยกกัน ยกตัวอย่าง การกางแขนขาจนสุดออกไปด้านใดด้านหนึ่งโดยอีกข้างหนึ่งไม่ทำการเคลื่อนไหวอย่างเดียวกัน หรือทำการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันในเวลาเดียวกัน

Distal – ไกลที่สุดจากศูนย์กลาง จากเส้นกลางหรือจากลำตัว

Dynamic – เกี่ยวกับพลังชีวิตหรือกำลังภายใน อ้างถึงร่างกายขณะเคลื่อนไหว ตรงข้ามกับการหยุดนิ่ง

Extension – การเหยียด หรือการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังหรือแขนและขาไปด้านหลัง

External rotation – การหมุนแขนหรือขาออกจากลำตัว

Flexion – การงอ หรือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าของกระดูกสันหลังและแขนขา

Genu Valgum – การทำมุมกันของเข่าเมื่อ “ชิดเข่า” เข้าหากัน

Genu Varum – การทำมันกันของเข่าเมื่อ “โก่งขา” ออกจากกัน

Gross Motor – อ้างอิงถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกล้ามเนื้อ

Hamstrings – กลุ่มของกล้ามเนื้อหลังของต้นขาที่สามารถทำให้โค้งหรืองอเข่าและเหยียดหรือยืดสะโพกได้

Hyperextension – การเคลื่อนไหวผิดปรกติในทิศทางที่สามารถเคลื่อนไหว้ได้

Hypermobility – การเคลื่อนไหวมากกว่าพิสัยของการเคลื่อนไหวตามปกติ

Hypertonic – ความตึงของกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ การต่อต้านการช่วยการเคลื่อนไหว้ มีภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อสูง

Hypotonic – กล้ามเนื้อหย่อนกว่าปกติ

Internal rotation – หมุนแขนหรือขาเข้าหาลำตัว

Instability – ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้อย่างมั่นคง มีความลำบากในการทรงตัว

Kinesthesia – ความรู้สึกตัว (การรับรู้) ของการเคลื่อนไหวของลำตัว (ทิศทางและความเร็ว) ตามข้อต่อต่างๆ

Kyphosis – เพิ่มความนูนในความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอก (หลังค่อม)

Long-sitting – การนั่งโดยขาทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้า

Lordosis – ส่วนโค้งด้านหน้าของเอวและกระดูกสันหลังส่วนคอ (กระดูกสันหลัง) การเพิ่มขึ้นมักหมายถึง “สันหลังโค้งแอ่น”

Lumbar – เกี่ยวกับหลังส่วนล่าง

Midline – เส้นทางทฤษฎีที่แบ่งร่างกายออกเป็นสองส่วนเท่ากันทั้งที่เป็นแนวตั้งและแนวนอน

Motor Control – ความสามารถของระบบประสาทส่วนกลางในการกำหนดหรือสั่งระบบกล้ามเนื้อและกระดูกให้ทำตามความประสงค์ในท่าต่างๆ

Motor Planning – ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่มีความหมายอย่างเหมาะสม

Obliquity – เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

Pes Planus – เท้าแบน

Prone – นอนราบบนท้อง หน้าคว่ำ

Proprioception – การตระหนักรู้ถึงท่าท่า การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนจุดศูนย์กลาง และความรู้เรื่องตำแหน่ง น้ำหนัก แรงต้านของวัตถุ ที่เกี่ยวกับร่างกาย การรับรู้ด้วยกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน

Proximal – ใกล้จุดที่ติดกัน หรือศูนย์กลางของร่างกาย

Quadriceps -กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มด้านหน้าของขาหน้าทำหน้าที่ในการยืดเข่า

Range of Motion – วัดปริมาณการเคลื่อนไหวได้ในแต่ละข้อต่อของร่างกาย

Recurvatum – การดันไปข้างหลัง มักใช้กับเข่า

Reflex – การตอบสนองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกระตุ้น

Ring Sitting – นั่งบนสะโพกด้วยขาทั้งสองข้างแล้วหมุนเป็นรูปวงแหวน (ไม่ไขว่กัน)

Sacral – กระดูกรูปสามเหลี่ยมต่ำกว่ากระดูกบั้นเอว โดยมากหมายถึงกระดูกสันหลัง 5 ชิ้น

Side-sitting – การนั่งบนสะโพกด้านเดียวโดยขาทั้งสองข้างโย้ไปด้านตรงข้าม

Spasticity – กล้ามเนื้อตึงมากทำให้แข็งและทำให้มีท่าทางการเคลื่อนไหวแปลกๆ

Static – พักผ่อน อยู่ในจุดศูนย์กลาง ไม่ขยับ

Supine – นอนบนหลัง งายหน้าขึ้น

Symmetrical – อ้างอิงถึงความสมมาตรของร่างกาย ที่มีครึ่งซ้ายและครึ่งขวาเท่ากัน

Tactile Defensiveness – การตอบสนองเชิงลงหรือการเพิ่มความอ่อนไหวเมื่อถูกสัมผัส

Tailor-sitting – นั่งบนสะโพกบนพื้นโดยขาทั้งสองข้างงอและไขว่กัน (“การนั่งขัดสมาธิ”)

Thoracic – ที่เกี่ยวกับ หรือส่งผลกระทบต่ออก และหลังส่วนล่าง

Tone (muscle) – ความตึงของกล้ามเนื้อที่แสดงเมื่อกล้ามเนื้อผ่อนคลาย

Unilateral – ผลกระทบหรือการเกิดขึ้นกับร่างกายข้างเดียว

Vestibular Stimulation – การกระตุ้นอวัยวะที่เกี่ยวกับการทรงตัว (กระดูกด้านในหูและช่องหู) ที่ส่งข้อมูลผ่านการกระตุ้นและท่าทางของร่างกายในช่องหู

Weight shift – การเปลี่ยนหรือการเคลื่อนไหวน้ำหนักตัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง