โปรแกรมการฟื้นฟูไหล่ และข้อต่อหลังการผ่าตัด

ผู้ป่วยหลายๆท่านที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อต่อ มักจะจบลงที่การรักษาโดยการผ่าตัด โดยในการรักษาการบาดเจ็บบางชนิด การผ่าตัดเป็นหนทางเดียวที่สามารถรักษาได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีโครงสร้างผิดปกติ อาทิเช่น การผิดรูปร่างของกระดูกสันหลัง การเสื่อมของกระดูก ปัญหาข้อไหล่ ข้อเข่าเสื่อม หรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

ที่ชีวาแคร์เรามีการทำงานร่วมกันกับคลินิกและโรงพยาบาลหลายแห่ง มีโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดที่คลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และยังมีการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับทีมผ่าตัด เพื่อวางแผนการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับคุณ หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดหรือการรักษา บำบัด และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โปรดติดต่อมาที่เราชีวาแคร์ เชียงใหม่

กดรับคำปรึกษาฟรี

การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหลังการผ่าตัดคืออะไร?

เมื่อขั้นตอนการผ่าตัดจบลง ควรให้นักกายภาพบำบัดเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายโดยทันที มีการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเอง ซ่อมแซมบาดแผลและเนื้อเยื่อจากการผ่าตัด คงคุณภาพการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เสริมสร้างหน้าที่และพละกำลังของกล้ามเนื้อ โดยระยะการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมี 3 ระยะด้วยกัน ระยะที่ 1 คือระยะที่ร่างกายมีการจำกัดการเคลื่อนไหวและมีอาการเจ็บปวดอย่างมากหลังการผ่าตัด มีกระบวนการซ่อมสร้างส่วนที่บาดเจ็บ โดยระยะนี้จะใช้หลายวันหรือหลายอาทิตย์ ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มีความสำคัญอย่างมาก มีอาการเจ็บปวดลดลงและร่างกายเริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทดแทน ในระยะนี้จึงเป็นระยะที่เหมาะสมแก่การทำตามแผนการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะข้อต่อติด และส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติของร่างกาย โดยอาศัยการร่วมมือของผู้ป่วยและทีมฟื้นฟูที่มีความเชี่ยวชาญ

ทีมที่ให้การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดประกอบไปด้วยใครบ้าง?

ทีมฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ควรประกอบไปด้วย หมอ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่จะช่วยออกแบบแผนการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวให้กลับเป็นปกติ การรักษาประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหว รักษากล้ามเนื้อ ท่าทางการเดินที่ถูกต้อง ความสามารถในการทรงตัว ความสมดุล การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มความยืดหยุ่น การนวดบำบัดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและป้องกันอุดตันในเส้นเลือด การกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวด รวมถึงการรักษาโดยการใช้ยา

ความเสี่ยงต่างๆเมื่อไม่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด มีอะไรบ้าง?

ในบางคนคิดว่าขั้นตอนการผ่าตัดคือขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา แต่แท้จริงแล้วขั้นตอนฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเป็นขั้นตอนท้ายสุดและมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด จะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมากมายต่อร่างกาย อาทิเช่น เกิดพังผืดที่ผิดปกติ และขัดขวางการเคลื่อนไหวของกระดูก และข้อต่อเกิดการผิดรูปร่าง ภาวะจำกัดการเคลื่อนไหว และการขาดความสามารถในการออกกำลังกาย ส่งผลในระยะยาวเกิดเป็นปัญหาสุขภาพ ภาวะข้อต่อติด แผลกดทับจากภาวะติดเตียง และภาวะระบบภูมิคุ้มต่ำ

กดรับคำปรึกษาฟรี

ความสำคัญของสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจต่อกระบวกการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดคืออะไร?

แม้การผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่ในการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดนั้นอาจกินระยะเวลานานหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือเป็นปีๆ แรงจูงใจและกำลังใจในการทำกายภาพบำบัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะฉะนั้นตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลควรเตรียมสภาพแวดล้อมและแรงใจให้พร้อมสำหรับเข้าขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกาย

ประโยชน์ที่ได้จากการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดมีอะไรบ้าง?

การทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ส่งผลที่ดีต่อร่างกายมากมายหลายอย่าง มีการส่งเสริมการซ่อมสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้น เพิ่มการประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อต่อ ลดการเกิดภาวะข้อต่อติด ลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ ลดความจำเป็นในการใช้ยาหลังการผ่าตัด ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีได้ในระยะยาว

การผ่าตัดแบบไหนที่ควรได้รับการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด?

การได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูเป็นความจำเป็นอย่างมากในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทุกประเภท แม้แต่ในรายที่ผ่าตัดข้อต่อเล็กๆอย่าง ข้อนิ้ว ข้อมือ ยังจำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูกับนักกิจกรรมบำบัด เช่นเดียวกับการผ่าตัดในส่วนของข้อต่อใหญ่ๆ อย่าง ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง ที่ต้องการการฟื้นฟูกับนักกายภาพบำบัด โดยระยะเวลาและรูปแบบของโปรแกรมการฟื้นฟูก็จะต่างกันออกไปตามแต่ระดับของตัวโรคและประเภทของการผ่าตัด

ระยะเวลาใดที่เหมาะสมแก่การเข้ารับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด?

หลังการผ่าตัดเราควรได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูในทันที เพราะหลังการผ่าตัด ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองทันที และสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในบริเวณพืนที่ผ่าตัด ดังนั้นการหยุดการเคลื่อนไหวส่วนที่ผ่าตัดโดยสิ้นเชิงในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก จะทำให้มีโอกาสภาวะการขาดการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ และเกิดเป็นภาวะข้อต่อติดได้

ดังนั้นจึงควรปรึกษาและวางแผนร่วมกับทีมฟื้นฟูที่มีคุณภาพเพื่อออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูต่างๆที่เหมาะสมตามระยะเวลาหลังการผ่าตัด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และมีการนัดติดตามผลการฟื้นฟู ร่วมถึงการรับโปรแกรมการออกกำลังกายเองที่บ้านอย่างเหมาะสม

ทำไมโปรแกรมการรักษาของชีวาแคร์จึงเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด?

ที่ชีวาแคร์เรามีทีมแพทย์และนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมอย่างมาก ในโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนรวมในการคิดและออกแบบโปรแกรมร่วมกันกับทีมฟื้นฟู และเลือกเป้าหมาย ความต้องการ ผลลัพธ์ หลังการเข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟู การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพดังกล่าวของชีวาแคร์ จึงส่งผลที่ดีและมีความเหมาะสมอย่างมากกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มารับบริการ

ที่ชีวาแคร์มีโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดอะไรบ้าง?

ทีมชีวาแคร์มีโปรแกรมการรักษามากมายหลายอย่างที่เหมาะกับการผ่าตัดแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดข้อเข่า การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดข้อไหล่ และข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ อื่นๆ และยังมีโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการเจ็บจากการเล่นกีฬา โปรแกรมการแก้ไขและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้เคลื่อนไหวและใช้ชีวิตได้สมบูรณ์

 

โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดมีราคาเท่าใด?

ราคาของโปรแกรมการฟื้นฟูมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนต่างๆในแต่ละบุคคล เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ผู้ป่วยสามารถเข้ามาร่วมออกแบบวางแผนการรักษาและประเมินราคาของโปรแกรมการฟื้นฟูได้ที่ชีวาแคร์ เชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาผู้ป่วยต่างชาติที่มาใช้บริการได้กล่าวว่า ราคาค่ารักษาพยาบาลที่ชีวาแคร์ในระยะ 3 สัปดาห์เทียบเท่ากับการรักษาในต่างประเทศเพียง 3 วันเท่านั้น นอกจากราคาที่ไม่สูงมากแล้ว ทางชีวาแคร์ยังจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเป็นอย่างดี

ชีวาแคร์ยังทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ หากคุณกำลังมองหาสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม โปรดติดต่อหาเรา ที่ชีวาแคร์

ข้อมูลที่มา

  1. Edson CJ, and Fanelli GC. Postoperative rehabilitation of multiple ligament injury of knee. The Multiple Ligament Injury of Knee 2019: 551-558
  2. Conti M, Garofalo et al. Post-operative rehabilitation after surgical repair of the rotator cuff. Muscleskelet Surg 2009 (93):S55-63
  3. Rehabilitation guideline: Post-operative rehabilitation guideline from UWhealth (https://www.uwhealth.org/sports-medicine/physical-therapy-athletic-training/sports-medicine-rehabilitation-guidelines/20398)
  4. Kercher J. Physical therapy exercise after total knee replacement (WebMD) 2019
  5. Monaco MD Vallero F et al. Rehabilitation after total hip arthroplasty: a systematic review of controlled trials on physical exercise programs EUR J PHYS REHABIL MED 2009;45:303-17
กดรับคำปรึกษาฟรี

.

มีคำถามปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

รายละเอียดโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

ชีวาแคร์ ใช้การรักษาแบบองค์รวมและหลักการดูแลตามหลัก Evidence-based (หลักฐานเชิงประจักษ์) โดยให้ตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะช่วยระบุการรักษาและการดูแลคนไข้ได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วเรายังให้คำปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพของสมรรถภาพร่างกาย ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน


ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมโปรแกรม

ก่อนที่จะเดินทางมา ทางชีวาแคร์จะมีแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเบื้องต้น และมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อน เช่น การสอบถามประวัติการใช้ยา ข้อตกลงก่อนการรักษา หรือบริการพิเศษตามความต้องการ

ซึ่งชีวาแคร์สามารถให้บริการรถรับส่งและที่พัก หรือการรักษาอื่นๆทางการแพทย์ได้ เช่น ทันตกรรม อีกด้วย

** ในวันแรกของโปรแกรมการรักษาจะมีการพูดคุยปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาและอาจจะเริ่มการรักษาในวันที่ 2 นอกจากนี้เรายังมีบริการเสริมทั้งในราคาประหยัดและแบบพิเศษด้วย

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียนและประเมินผล

โปรแกรมในวันแรกขึ้นอยู่กับการประเมินจากทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่จะให้โปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคล

ขั้นตอนที่ 3 : โปรแกรม

ในแต่ละโปรแกรม มีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ที่เราสามารถช่วยออกแบบแพลนการฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น โดยในขั้นตอนการรักษาก็จะประกอบไปด้วย การออกกำลังกายยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ, การตรวจการทรงท่า, การวัดความสมดุลของร่างกาย, การวัดการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ, และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ในโปรแกรมการรักษาอาจให้การรักษาด้วยการนวดบำบัดร่วมด้วย เพื่อปรับการไหลเวียนของเลือด ให้เลือดไหลเวียนสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามการนวดบำบัดสามารถลดอาการปวดลงได้และยังสามารถช่วยให้ลดการใช้ยาลงอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4 : โปรแกรมการรักษา

การรักษาที่ชีวาแคร์ มีบริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง เนื่องจากการรักษาใช้เวลานานประมาณครึ่งวันหรือมากกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับการประเมินการรักษาจากทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยบางครั้งโปรแกรมการรักษาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 : เช็คเอาท์และติดตามการรักษา 

เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการรักษา จะมีการประเมินอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์ของชีวาแคร์ โดยทางเราจะจัดทำรายงานการรักษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมไปถึงจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ทางชีวาแคร์ยังคงติดตามการรักษาผ่านทาง บริการ tele-rehabilitation

ทางเลือกที่พัก & การเดินทาง

เรามีเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อให้คุณมีทางเลือกที่พักหลากหลายระดับ ซงรวมไปถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือ 4 ดาว บูทิครีสอร์ท บ้านพักระยะยาวและสถานบริบาลผู้สูงอายุ

กิจกรรมเพิ่มเติม

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เราสามารถช่วยค้นหาและจัดการวางแผนกิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเดินทางมายังคลินิกของเราได้

การฟื้นฟูอายุและการออกกำลังกาย

การผสมผสานการดูแลทั้งสองวิธีเป็นการมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งสามารถปรับได้ตามสภาพสุขภาพ ความแข็งแรง อายุของท่าน

แชร์สิ่งนี้ไปยังเพื่อนของคุณ
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter